— Det er grunn til å feste tung lit til de opplysningene som BT nå har hentet inn. Dette er opplysninger jeg mener komiteen burde hatt tilgang til. Det vil være naturlig at vi ber om å få dette oversendt før høringen finner sted den 6. februar. Det viser også at den argumentasjonen som har vært ført på dette punktet ikke holder mål. Det understreker alvoret i den situasjonen.

Blir tema i høringen

— Hvorfor burde Anundsen varslet om protesten fra Afghanistan?

— De har sagt at når det er blitt sendt ut flere, så var det fordi det åpnet seg opp en mulighet til å sende ut flere til Afghanistan. Men det er tydelig at dette er et diskutabelt punkt når afghanske myndigheter har protestert, og det er en side ved den saken som vi burde hatt kunnskap om. Nå vil vi be om å få den kunnskapen.

Saksordfører Bård Vegar Solhjell (SV) mener brevet fra afghanske myndigheter kan være av stor interesse for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

— Jeg har ikke sett brevet. Det har vært helt ukjent for meg. Jeg mener det er naturlig å be om å få det oversendt. Jeg regner med at det Bergens Tidende nå kan fortelle om vil bli tema også i høringen, sier Solhjell.

Angriper måltallpolitkk

Også i regjeringens to støttepartier reagerer de på opplysningene om at afghanerne har protestert og at denne opplysningen er blitt holdt skjult for komiteen.

— Jeg synes at her blir han ekstra svar skyldig. Det ser ut som denne regjeringen har skrudd opp tempoet for å nå sine måltall - noe som igjen ser ut til å gå ut over barn som var godt integrert i Norge, sier Abid Raja.

Han får støtte av Hans Fredrik Grøvan (KrF):

— Jeg synes dette bare understreker det inntrykket en har hatt om at her har en gått løs på de menneskene som har vært enklest å identifisere for å nå noen måltall. Det er stikk i strid med avtalen mellom KrF og Venstre.