• TAR FOR LANG TID: Det nye kloakkrenseanlegget i Morvik i Åsane vil åpne neste år, men Bergen rekker ikke å bli helt ferdig med oppgraderingen av renseanleggene innen fristen neste nyttår. Men andre kommuner i Hordaland ligger mye dårligere an. FOTO: EIRIK BREKKE

Derfor sprakk kloakken med 1,5 milliarder

Høring om kloakksprekken: - Startet opprustning på uavklart grunnlag.