Skrekklus i oppdrettsanlegg

Lakselus som overlever lusemiddel er oppdaga i Austevoll. Lusa trugar både oppdrettsnæringa og vill laks og sjøaure. Mattilsynet slår alarm.