Gransker narkopolitiet

Spesialenheten for politisaker skal granske om det var grov uforstand eller tjenesteforsømmelse da lederen for narkopolitiet stoppet etterforskningen av et parti heroin på vei til Bergen.