Lekker diesel

En trailer kjørte utfor veien og lekker diesel.