Fortsetter bro-kampen

Beboere i Drotningsvik fortviler over at veivesenet vil bygge ny firefelts sotrabro rett over hodene deres.