– Staten må ta regningen

– Hvis staten tar regningen, tror jeg at mye av debatten ville vært borte, sier leder av Åsane bydelsstyre Guttorm Alvsaker (FrP). – Useriøst, kommenterer Kjersti Toppe (Sp).