Friele: - Veldig, veldig leit

Sjøbodene i Sandviken bør vernes på lik linje med Bryggen. Det mener Herman Friele