Leteaksjon etter sovende gutt

15-åringen lå søtt og sov mens helikopteret sirklet over ham.