Riktig og vel bevart i Salhus

Spesialutviklede vaskebord og pustende vegger venter på Hordalands viktigste kulturhistoriske gjenstander. I Salhus skal både overklassens silkeprakt og allmuens vadmel tas vare på.