Sp vedtok bybane-støtte

Senterpartiets landsmøte vedtok at staten skal støtte videre utbygging av Bybanen i Bergen.