Mintes klassekameratene

Mens trafikken koster forbi en meter unna, legger Trygve Freyvald Guldbrandsen ned blomster på kameratenes minnesmerke.