- Blir minst like stor som før

Over 600 hus er kommet inn så langt.