Kjemper mot strandsonevernet

Sp-leder og kommunalminister Liv Signe Navarsete krever kraftige endringer i sin egen regjerings forslag til strandsonelov.