Statsraaden slit

Dei tre norske skværriggarane slit økonomisk, no frir dei til regjeringa for å få auka statstilskot.