Vil heller byggje «gammalt»

Stiftelsen seier nei til ny arkitektur, men har planar om kopi av gamle hus.