• Lars Sponheim, VENSTRE

Vår grønne framtid

Hvis vi bare møter utfordringene på rett måte, åpner de store sakene i vår tid nye muligheter i vår egen landsdel.