Kappløp for å forske i Arktis

I Ny-Ålesund må forskerne og de 32 fastboende leve uten mobiltelefon. Instrumentene skal beskyttes best mulig mot stråling.