Gotisk skrift ikke lenger gresk

De fleste som driver med slektsgransking eller lokalhistorie treffer før eller siden på gotisk skrift.