- Tråling mye verre enn oljesøl

Marinbiologer mener tråling er en langt større trussel mot miljøet enn oljeutslipp.