Krasjet inn i skuffel

Bussen krasjet, skled av veien og landet i skuffelen til en gravemaskin.