I kø for å kjøre øko

Trafikklærere i Hordaland ivrer etter å lære økokjøring. Det kan bedre miljøet og spare elevene for tusenvis av kroner.