Støtte til rasutsatte

Staten vil i fremtiden ta noe av regningen for rassikring og kartlegging av rasfare. Godt nytt for familien Kvamme som frykter steinsprang fra Landåsfjellet.