Rett til barnehageplass for alle barn

Regjeringen foreslår å lovfeste rett til barnehageplass for alle barn som har fylt ett år innen utgangen av august neste år.