Åpen gård

Åpen gård på Øvre Eide gård klokken 12-16.