Innrømmer forskjellsbehandling

Likestillings- og diskrimineringsombudet behandler for tiden to saker som gjelder soningsforhold for kvinner.