Hva er en god supporter?

Kritiske spørsmål kan være bra for klubben, mener Doddo.