Bømoen leir snart historie

Utfordringa no er kva som skal skje med arealet.