Helikoptrene står

Tåke hindrer flere tusen oljearbeidere i å komme seg til og fra jobb.