Møtte veggen

Ublidt møte mellom Volvo og rekkverk på Minde.