Løslot knivraner

Tidligere i høst ble han tatt for knivran. Nå blir han lagt inn på Sandviken på frivillig basis. Politiet frykter han vil stikke av.