Avslører feil på feil i Bergen kommune

Medisiner byttes om og doseres feil. Rusmisbrukere får ikke lovpålagt oppfølging. Funksjonshemmede får ikke den avlastning de har krav på.