Storaksjon i private barnehager

Tirsdag 19. mai må mange tusen foreldre landet over hente ungene sine i barnehagen klokken tolv. Over to tusen private barnehager planlegger nemlig protestaksjon mot regjeringen.