Billettar til innbrotspris

Har du fått tilbod om billege billettar til rundturen «Norway in a Nutshell», er tilbodet sannsynlegvis for godt til å vera sant.