Etterlyser Vossapakko

Øyvind Halleraker (H) har i Stortinget etterlyst proposisjonen for Vossapakko. Statsråden skal svara skriftleg.