Helse Bergen brøt god anbudsskikk

Klagenemnden for offentlige anskaffelser slår fast at Helse Bergen utviste dårlig anbudsskikk da Bergen Taxi ble tildelt pasientkjøringen i fjor.