Søker ny jobb i all hemmelighet

Eks-stortingspolitiker Anita Apelthun Sæle har søkt jobben som kirkeverge i Fjell kommune, men navnet holdes unna offentlighet.