- Kjente ikke til brevet

Visepolitimester John Reidar Nilsen avviser at beordringspraksisen kan være lovstridig.