Våpen var lekepistol

Politiet ble varslet om at det var funnet et våpen i Rosetårnet barnehage. Det viste seg å være et leketøy.