Sjalusi er ofte motivet

Halvparten av alle kvinner som blir drept i Norge, tas av dage av nåværende eller tidligere partner.