– Rektor bør vite bedre

– «Ansvar for egen læring» er en kjempemessig ansvarsfraskrivelse fra et skolevesen som ikke har evnet å gi elevene den kunnskap og de ferdigheter som livet krever av dem.