I tog for byjubileum

Elevar frå barnehagar og skular gjekk i dag jubileumstog i Førde. Årsak: Det er ti år sidan Førde fekk bystatus.