- Bergen brenn opp ressursane

I 2009 skal alt organisk avfall bli brent eller kompostert. Men verken bossbransje eller miljøvernarar er einige om kva som er best for miljøet.