Kultur og valgfrihet

Hva har de politikerne tenkt å gjøre for kulturlivet i Åsane i kommende bystyreperiode?