- Det er mulig at han kan jobbe her seinere

Like før rettssaken skulle opp, fortalte tiltalte selv til sin oppdragsgiver i Kirkens SOS at han var involvert i en straffesak. Da ble han umiddelbart permittert