Strengere regler for kopivarer

Alt tyder på at det vil bli strengere straffer for å selge kopivarer her i landet. I tillegg foreslår Toll- og avgiftsdirektoratet at det skal bli langt vanskeligere å ta inn slike varer til Norge.