Folk fra spoleloftet i Salhus

Kjenner du noen som arbeidet på spoleloftet i Salhus?