140 mill. til kirkene

Kirkelig fellesråd skal bruke nesten 140 millioner på drift, vedlikehold og investeringer i kirkesektoren i 2008.