Sjekker ut fanger på Flesland

Fangevoktere i Bergen må låne røntgenmaskinen på Flesland for å sjekke hva som smugles inn til innsatte. I Stavanger derimot har fengselet røntgenskanner. Den har avslørt både mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr.