Langtur til eige heradsstyre

Ulvik-politikarar må reisa gjennom tre nabokommunar for å koma seg på heradsstyremøte i dag.